تخصص ها و توانایی ها:

✔️ محاسبات، طراحی و اجرای پست برق فشار متوسط در انواع باز و کامپکت

✔️ محاسبات، انتخاب، ارائه مشخصات فنی و نصب ترانسفورماتورهای قدرت

✔️ محاسبات، نصب، ارائه مشخصات فنی جهت انتخاب دیزل ژنراتور و UPS در سیستمهای ایمنی و اضطراری

✔️ محاسبات، طراحی و ساخت تابلوهای برق اصلی و نیمه اصلی فشار متوسط و فشار ضعیف، بانک خازن و ارائه مشخصات فنی و لیست تجهیزات مصرفی

✔️ طراحی و اجرای شبکه توزیع فشار ضعیف و ارائه محاسبات کابلکشی و مشخصات فنی مربوطه

✔️ انجام محاسبات، طراحی و اجرای سیستمهای روشنایی داخلی، محوطه، اماکن ورزشی، خیابان و معابر توسط نرم افزارهای محاسبات روشنایی و تسلط به استانداردهای طراحی روشنائی

✔️ محاسبات، طراحی و ارائه مشخصات فنی سیستم اعلام حریق بر اساس ضوابط بین المللی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط آتش نشانی استان و نصب و راه اندازی سیستم

✔️ محاسبات، طراحی سیستمهای فراخوان عمومی و صوتی و ارائه مشخصات فنی بلندگوها، مرکز سیستم صوتی و نصب و راه اندازی سیستم

✔️ محاسبات، طراحی و ارائه مشخصات فنی سیستم آنتن مرکزی و ماهواره و نصب و راه اندازی سیستم

✔️ محاسبات، طراحی و ارائه مشخصات فنی سیستم دوربین مداربسته دیجیتال و آنالوگ و حفاظت پیرامونی و نصب و راه اندازی سیستم

✔️ طراحی، ارائه مشخصات فنی سیستمهای ارتباطی اینترکام، شبکه کامپیوتر، ساختمانهای هوشمند و سیستم مدیریت ساختمان BMS

✔️ سیستمهای ایمنی، ارتینگ و همبندی ساختمان

✔️ تهیه نقشه های جزئیات و نقشه های کارگاهی (Shop Drawing)

✔️ تست و تحویل تاسیسات الکتریکی