براساس ماهیت پروژه و تجهیزات و دستگاههای موجود در پروژه، لازم است که به منظور کنترل و حفاظت خطوط توزیع انرژی الکتریکی(خطوط هوائی و کابلها) در پروژه و همچنین مصرف کننده های برقی نیز انواع تابلوهای برق اعم از تابلوهای فرعی، مرکز کنترل موتور و تابلوهای اصلی طراحی، ساخته و نصب گردند.

محاسبات تابلوهای برق فرعی بر اساس مقدار نامی ولتاژ، جریان یا توان بارهای مصرفی صورت می گیرد. تابلوهای فرعی معمولاً از نوع دیواری توکار یا روکار می باشند که در ورودی دارای کلید مینیاتوری (MCB) و یا کلید حفاظتی جریان باقیمانده (RCD) می باشند و در خروجی نیز عمدتاً داری کلیدهای مینیاتوری یا فیوز و کلیدهای قابل قطع زیر بار هستند. در شکلهای 1 الی3 نمونه ای از برگه های محاسباتی، نقشه دیاگرام تکخطی و تصویری از تابلو برق ساخته شده نیز مشاهده می گردد.

شکل1) شیت محاسبات یک نمونه تابلو برق فرعی (AP)
شکل 2) دیاگرام تک خطی یک نمونه تابلو برق فرعی (AP)
شکل3) شیت محاسبات یک نمونه تابلو برق موتورخانه (MEC-1)
شکل 4) دیاگرام تک خطی یک نمونه تابلو برق موتورخانه (MEC-1)
شکل 5) شیت محاسبات یک نمونه تابلو برق اصلی (MAP)
شکل 6) دیاگرام تک خطی یک نمونه تابلو برق اصلی (MAP)
شکل 7) نمونه ای از یک تابلو برق نیمه اصلی (MLP)
شکل 8) نمونه ای از سلولهای تابلو برق اصلی پروژه (DB1…DB4)

در طراحی تابلوهای برق یک پروژه، همواره بایستی از دورترین تابلوهای برق نسبت به شبکه بالا دست یا به عبارتی نزدیکترین تابلوهای برق به بار مصرفی (تابلوهای فرعی)  شروع نموده و پله پله به سمت بالا دست یا منبع تغذیه حرکت کنیم و در هر مرحله تابلو برق مناسبی را طراحی نمائیم و نهایتاً به طراحی تابلو برق اصلی متصل به ترانسفورماتور قدرت بپردازیم.

گروه فنی مهندسی پاور کامپ به عنوان طراح، پیمانکار و مجری تأسیسات برقی و مکانیکی  در خصوص محاسبات، انتخاب تجهیزات، ارائه مشخصات فنی و ساخت انواع تابلو برق و نیز با رعایت استانداردها و از جمله مقررات سری ، IEC 60947 IEC 62271 دارای توان فنی و اجرائی می باشد.

کلمات کلیدی: تابلو برق فشار ضعیف، تابلو برق اصلی، تابلو برق فرعی، تابلو برق فشار متوسط