در سالهای اخیر، موضوع پیمانکاری تاسیسات الکتریکی ساختمان در کشور، تغییرات عمده ای را تجربه کرده است که بخش اعظم این تغییرات به واسطه تمرکز و اهتمام سازمان نظام مهندسی بر موضوع ایمنی و سلامت افراد ، تجهیزات و دارائیهای افراد از یک طرف و از سویی دیگر جلوگیری از استفاده نادرست و اتلاف مصالح و متریال برقی یا استفاده از وسایل و مصالح غیر استاندارد در بخش اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان است.

          یکی از مهمترین و ریشه ای ترین پارامترها، الزام مالکین ساختمان و همچنین مهندسین ناظر در به کار گماشتن پیمانکاران ذیصلاح در رشته تخصصی برق ساختمان یا همان تأسیسات الکتریکی ساختمانها می باشد.

گروه فنی مهندسی پاور کامپ به عنوان پیمانکار تاسیسات الکتریکی در بخش  اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان با رعایت استانداردها و از جمله IEC60364 ، مباحث 3،12،13،15،21 مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی عمومی و اجرائی برق ساختمان (نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه) نیز در این حیطه دارای توان فنی و اجرائی می باشد که لیست پروژه های اجرائی آن در بخش پروژه ها قابل مشاهده می باشد.

شماره همراه (مهندس عالی): ۰۹۱۲۳۰۱۹۴۵۶

شماره تماس روابط عمومی: ۰۲۱۲۲۵۱۹۲۹۲

پیمانکار تاسیسات الکتریکی ساختمان

کلید واژه ها: پیمانکار تاسیسات الکتریکی، پیمانکار تاسیسات ساختمان، پیمانکار تاسیسات برقی، پیمانکار تاسیسات برقی ساختمان